Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Samhällets pestbölder : bidrag till fin-de-siècle-moralen/ af En erfaren

Enligt Nationalencyklopedien är brännvinsadvokat en äldre benämning på en sakförare utan juridisk examen, villig att åtaga sig tvivelaktiga uppdrag. Enligt författaren till denna skrift, som är anonym, kallas de brännvinsadvokater för att de vanligen sköter sina affärer med sina klienter på krogen vid brännvins- och ölglaset. Författaren riktar här stark kritik och använder hårda ord mot de så kallade advokater som utnyttjar personer som hamnat i kläm, genom att de avpressar dem på pengar för tvivelaktiga tjänster.

”…dessa s. k. bränvinsadvokater… äro vanligen individer, som vid färden genom lifvet blifvit afstjälpta i någon gödselpöl, hvarifrån de kraflat sig upp så långt att de hänga på kanten av pölen och när som helst kunna störta ned åter.”

23 sidor.

Uppdaterad