Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stockholmsutställningen 1897 från Strandvägen. Nordiska museet i fonden

Uppdaterad