Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Flygskriften Lyktan

Lyktan var en skrift som skrev om dåtidens aktuella samhällsfrågor, med en hel del samhällskritik. Skriften gavs ut så ofta redaktionen tyckte att de hade något att förmedla till allmänheten. Lyktan innehåller ungefär ett tiotal små texter av olika slag, alla med anonyma författare.

Just detta nummer innehåller till exempel artiklarna ”Vid aftäckningen af Carl XII:s staty”, skriven på rimmad vers om den nya statyn av kungen i Kungsträdgården, och ”Mankell eller Hedin”, en jämförelse mellan två kandidater i det riksdagsval som snart skulle genomföras. 36 sidor.

Innehåll
Vid aftäckningen af Carl XII:s staty
Är samhället verkligen sjukt?
Vid August Blanches graf
Inkonseqvenser
Herr Justitieombudsman!!!
Anteckningar från Carl den tolftesfestens skuggsida
Bildtens jagt
Något om en folkbank, som icke blef af
Paraleller
Passande inskription å en läsarkyrka
Det går ej an!
Intelligensens rätta måttstock
Sång till Hästgardet
Mankell eller Hedin?
Byråkraternas och penningemännens bön
Gaffelbitar

Uppdaterad