Litteraturtips
Författare: Sax, Ulrika (f. 1952). Stockholms stadsbibliotek

Vad har hänt på 40 år? / Ulrika Sax

Vad har hänt med Vällingby mellan 1950-talet och 1990-talet? Ett kapitel om de sociala förändringar som har skett under 40 år och hur det är att leva i dagens Vällingby. Vi får också läsa om hur Vällingby centrum har förändrats sen glansdagarna på 1950- och 60- talet.

Kapitlet är till största del illustrerat med fotografier, mest från dagens Vällingby. Här finns även några diagram som visar befolkningsutveckling och åldersammansättning i Grimsta, Råcksta och Vällingby från 1950-talet och framåt.
28 sidor.

Innehåll
Sociala förändringar
Bo kvar på gamla dar
Att vara ung idag
Arbetsplatser har försvunnit
Vällingby centrum ständigt i förändring

Utdrag ur Sax, Ulrika, Vällingby - ett levande drama. -1998. -S. 134-162

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad