Text
Författare: Odlander, Siv, Kihlborg, Brita (f. 1923). Stockholms stadsmuseum

Trähus på Söder - upprustning pågår / Brita Kihlborg och Siv Odlander

Här kan du få veta en hel del om Södermalms trähusbebyggelse från främst 1700-1800-talen. "Söderkåkarna", som de populärt kallas. Hur bygget av husen kunde gå till. Hur de var inredda. Hur man tänkte om denna bebyggelse vid sekelskiftet 1900. Bevara eller riva?

Stadsmuseets personal har gett råd vid ombyggnad och upprustning. Det är viktigt att man inte förstör fastigheterna genom att ta bort detaljer som gör att man kan se att huset är gammalt. Några fastigheters historia berättas här, nämligen: Mäster Mikaels gata 10, Fjällgatan 32, Skånegatan 106 och "Emilias hus", Stigbergsgatan 21. Varför huset kallas så kan du få reda på här! 22 sidor.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 5 - 1982 S. 62-83

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad