Litteraturtips
Författare: Sax, Ulrika (f. 1952). Stockholms stadsbibliotek

Från bondby till modernistisk utpost / Ulrika Sax

Ett kapitel om Vällingbys utveckling, från gammal lantbebyggelse till modern stadsdel med shoppingcentrum och höghus.

Här får man bland annat läsa om den ideologiska bakgrunden till att Vällingbyprojektet startades och vilka personer som var drivande. Man får också veta hur planeringsarbetet gick till och vilken typ av hus som byggdes, både i centrum och i bostadsområdena runt omkring.

Kapitlet är till största del illustrerat med fotografier, men här finns också teckningar, husritningar och kartor. 43 sidor.

Utdrag ur Sax, Ulrika, Vällingby - ett levande drama. -1998. -S. 14-57

Innehåll
En gammal kulturbygd
ABC-stadens ideologiska rötter
Visionerna
ABC-staden förverkligas

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad