Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skydds-föreningens i Stockholm handlingar 1848.

Det här är Skyddsföreningen i Stockholms årsberättelse för år 1848. Här kan man bland annat läsa om vad föreningen har haft för aktiviteter under året. Skyddsföreningen ville verka för en humanare fångvård. Ur föreningens stadgar (s. 28): "Föreningens ändamål är: att söka förekomma brott, förbättra fångar samt rädda de frigifne från återfall."

Runt 1850 pågick en intensiv debatt om fängelsesystemet. På den tiden satt fångarna tillsammans i salar. Skyddsföreningen arbetade för att fångarna skulle få sitta i enskild cell. De menade att de intagna lärde av varandra och blev mer brottsliga i det gamla salsystemet. Men Skyddsföreningen gjorde annat också, bland annat besökte de fångarna i fängelset och var övervakare åt frigivna brottslingar.
80 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad