Text
Författare: Nilsson, Urban (f. 1965), Schönbäck, Hedvig (f. 1961). Stadsmuseet i Stockholm

Sten och stil i Stockholms fasader / Urban Nilsson och Hedvig Schönbäck

Denna artikel handlar om de utsmyckningar i sten som finns på en del av stadens fasader. Redan på 1600-talet gjordes exempelvis portöppningarna dekorativa med olika skulpterade detaljer. Materialet var olika slags sten. Modet att dekorera fasader har gått i vågor men i alla fall under jugendepoken (1890-talet och några år framåt) var det populärt att anlita stenhuggare för att dekorera fasaderna.

Stockholms stadsmuseum inventerade (gjorde förteckning över) fasader bestående av natursten. Man identifierade vilka stensorter de bestod av och försökte fastställa om de var skadade på något sätt. 11 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 16. - 1993. - S.29-39

Uppdaterad