Text
Författare: Åbom, Johan Fredrik. Stadsmuseet i Stockholm

Den löjligt rygtbare skomakaren Rosenqwarn : Några drag ur hans lefnadsäfventyr

Det här är berättelsen om en skomakare som hette Rosenqwarn. Han kan nog sägas vara en riktig skojare. Här får vi följa hans öden och äventyr i Stockholm. Han träffar en flicka som heter Lowa. De gifter sig så småningom. Egentligen är det svårt att veta vilken tid som berättelsen utspelar sig i. Är det på 1700-talet, 1800-talet, eller kanske tidigare? Säkert är att berättelsen skrevs för att roa läsare i mitten på 1800-talet!
32 sidor. Illustrerad med fyra skämtteckningar. Frakturstil.

Uppdaterad