Text
Författare: Brynja, Elisabeth (f. 1946). Stockholms stadsmuseum

R som i fornlämning : om inventeringar av Stockholms fornminnen / Elisabeth Brynja

Här berättas om arkeologernas utgrävningar fram till 1981. Det finns inga fornlämningar i innerstaden, endast en runsten som blivit inmurad i grunden till ett hus på Prästgatan. I Spånga socken finns flest fornminnen. Kulturminneslagen, som hette fornminneslagen förut, ger anvisningar för vad man får och inte får göra innan okänd mark bebyggs.

Fascinationen för gamla fornminnen, exempelvis runstenar, är inte ny. Redan på 1600-talet ägnade man sig åt dem. 1935 utkom en slags guide till Stockholms fornlämningar, känd under namnet SNOK. Idag kanske man söker i databasen Fornsök som utges av Riksantikvarieämbetet. Se länken nedan. 7 sidor.

Utdrag ur Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum. 4 - 1981 - S 62-68


Uppdaterad