Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Postexpeditörsassisten Ulla-Britt Sköldberg som hjälpt till att fånga en bov

Uppdaterad