Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stadsmuseet i Stockholm

Postexpeditörsassisten Ulla-Britt Sköldberg som hjälpt till att fånga en bov

Uppdaterad