Foto

Postexpeditörsassisten Ulla-Britt Sköldberg som hjälpt till att fånga en bov