Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Utbildning av reservpoliser i skogarna i Marieberg

Uppdaterad