Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stockholmsutställningen 1897, från Strandvägen. Nordiska museet i fonden

Uppdaterad