Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Rannsakningsfängelsets rastgårdar

Uppdaterad