Foto

Form för grundplatta till husbygge i Ängbys småstugeområde