Foto

Norra Stationsområdet sett från Vasastan norrut. Anläggning av gator i nordvästra Vasastaden.