Foto

Konstindustriutställningen 1909 i Friesens park på Djurgården. Blomsterutställningen