Foto
Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stadsmuseet i Stockholm

Konstindustriutställningen 1909 i Friesens park på Djurgården. Blomsterutställningen

Uppdaterad