Text
Författare: Mandén-Örn, Kerstin (f. 1944). Stockholms stadsmuseum

Brandmursmålningar / Kerstin Mandén-Örn

Här berättas om de målningar som har uppförts på innergårdarnas brandmurar. De har målats under olika tider och syftet har säkert varit att "muntra upp" den fängelseliknande miljön på gårdarna. 6 sidor.

Utdrag ur Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum. 2 - 1978 - S. 75-80

Uppdaterad