Foto
Fotograf: Wiklunds Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Riksdagen på Helgeandsholmen

Uppdaterad