Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1637-04-02). Stadsmuseet i Stockholm

Ordning, huru med huggen wedh, som til Staden föres, hållas skall.

Borgmästare med råd meddelar här att den ved som kommit in till staden inte har varit huggen till rätt storlek. Ur ordningen: "all kastwedh emellan skären skal wara fem qwarter och all bryggewedh sex qwarter lång, oanseendes thes behörige tiuckleek..." Stadens styrelse menar att uppköparna inte kontrollmätt veden. När sedan medborgarna köpt veden, har de betalat för mycket - vedklabbarna var nämligen inte så långa som de skulle vara enligt standarden. Detta vill alltså myndigheterna förhindra genom att införa stränga straff för den som köper ofamnad (ouppmätt) ved! 3 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Uppdaterad