Foto

Kvarteret Bronsdolken i Ängby småstugeområde, mot Stora Ängby gård