Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Kjellström, John. Stadsmuseet i Stockholm

Professor Schmiterlöw med assistent fröken Gredborn vid Dr. Halperns aerosolapparat på Veterinärhögskolan, Farmakologiska avdelningen

Uppdaterad