Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Ordförande i kommittén för individuella engångshjälpen fru Gertrud Höjer och fru Eira Stedt

Uppdaterad