Foto

Slottet, läkarexpeditionen. Mobiliseringen 1914