Foto

Hörnet av Högbergsgatan 41 och Björngårdsgatan 21