Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stadsmuseet i Stockholm

Sadelmakare-Taxa.

Hästtransporter (förutom att gå till fots förstås!) var det vanligaste sättet att ta sig fram på. Sadelmakaren hade alltså god efterfrågan på sina produkter. Här en prislista på hans varor från 1654. Priserna var bestämda av borgmästaren och rådet i staden. Allmänheten hade klagat på hantverkarnas ofog att sätta alltför höga priser på sina varor. 1 sida. Frakturstil.

Utdrag ur Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad