Text
Författare: Kihlborg, Brita (f. 1923). Stadsmuseet i Stockholm

Latona 10 - ett restaurerat hus i Gamla Stan / Brita Kihlborg

Fastigheten Västerlånggatan 77 - Prästgatan 76 beskrivs här med utgångspunkt från den upprustning som gjordes 1975-76. I huset finns källarmurarna från medeltiden kvar. På 1500- eller 1600-talet byggdes det medeltida stenhuset på med ytterligare några våningar. Efter år 1651 kan man följa huset genom dess olika ägare. 10 sidor.

Utdrag ur Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum. 2 - 1978 - S. 29-38

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad