Drottninggatan 49 och Mäster Samuelsgatan 50
Foto

Drottninggatan 49 och Mäster Samuelsgatan 50