Text
Författare: Branting, Johan Gustaf (1757-1827). Stadsmuseet i Stockholm

Handbok innehållande uppgift af de fläste från äldre tider intill och med år 1825 utkomne svenske författningar / af Johan Gustaf Branting

Här en sammanställning av de förordningar (lagar), som utkommit till och med 1825. En del lagar är så gamla som från 1600-talet. Förordningarna är uppställda alfabetiskt efter ämnesområde. Man får uppgift om år och datum när lagen började gälla. Man får också en uppfattning om vad lagen handlar om. De flesta av de här uppräknade förordningarna är begränsade till att gälla i Stockholms stad. Några exempel på områden som man har lagstiftat om:

"Brännewin" (brännvin), "Mantalsskrifningar" (mantalsskrivning), "Renhållning", "Lösdrifware" (lösdrivare).
76 sidor (jämför med hur många sidor Sveriges rikes lagbok har idag!). Frakturstil.

PS. Många av orden är ålderdomliga och används inte idag. De flesta av företeelserna finns inte längre. Men det gör ju faktiskt det hela mer spännande att försöka att förstå vad det handlar om!

Uppdaterad