Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från Stadsfullmäktige i Börssalen, Börshuset på Stortorget

Uppdaterad