Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Timmermansordens stamhus Eriksberg sett från sydväst

Uppdaterad