Foto
Fotograf: Gimberg, Carl Johan (1854-1931). Stockholms stadsmuseum

Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen från Skeppsbron

Uppdaterad