Text
Författare: Lindman, Elof M.. Stadsmuseet i Stockholm

Danwikens mysterier : strödda iakttagelser och intryck under en twåårig wistelse å Danwikens hospital / af en swensk medborgare

Här en beskrivning av Danvikens hospital av någon som själv varit intagen där. Han är mycket kritisk. Han kritiserar styrelsen för hospitalet. Inte ens vaktmästaren slipper undan. Behandlingen, eller bristen på sådan, tar han också upp. Hans slutsats blir att sjukhuset behöver reformeras från grunden.

Detta var redan på 1800-talet ett gammalt sjukhus; det grundades på 1500-talet av Gustav Vasa. Innan låg det ett hospital på Helgeandsholmen. Men Gustav Vasa klagade på stanken därifrån, så sjukhuset fick flytta utanför staden...
24 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad