Foto

Avloppet till Lilla Värtan (troligen), tomt schakt