Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Hörnet Västmannagatan-Rådmansgatan: gatuarbeten, läggning av asfalt (?)

Uppdaterad