Foto

Hörnet Västmannagatan-Rådmansgatan: gatuarbeten, läggning av asfalt (?)