Foto

Södermalmstorg n:r 4, portal

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Johan Skyttes hus, Södermalmstorg 4 (Överkikaren 1)

Johan Skyttes hus, Södermalmstorg 4 (Överkikaren 1)