Bro över kanal, bebyggelse och träd på andra sidan
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Djurgårdsbron från öster. Stockholmsutställningen tv. I bakgrunden Nordiska museet

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad