Foto

Djurgårdsbron från öster. Stockholmsutställningen tv. I bakgrunden Nordiska museet