Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Nordöstra delen av Södermalm. Vattentornet på Mosebacke Torg i fonden. T.h. Katarinahissen. I förgrunden Stadsgården och Strömmen.

Uppdaterad