Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Nordöstra delen av Södermalm. Vattentornet på Mosebacke Torg i fonden. T.h. Katarinahissen. I förgrunden Stadsgården och Strömmen.

Uppdaterad