Foto

Kvarteret Rosenbad vid Strömgatan 22. T.h. Drottninggatan 1