Foto

Interiör från Svenska akademiens hus, Skeppsbron 18, 2 tr. Dr. C.D. af Wirséns boställsvåning