Foto

Storkyrkans ingång från Trångsund med Stockholms konsistoriebyggnad