Foto

Skanstulls vattenverk, Skanstull

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.