Foto

Vid Östra station. I bakgrunden Vanadislunden