Text
Författare: Nordberg, Tord O:son (1898-1980). Stadsmuseet i Stockholm

Räntmästarhuset vid Slussplan i Staden mellan broarna / Tord Nordberg

Det så kallade Räntmästarhuset vid Skeppsbron 48 uppfördes under 1660-talet av räntmästare Börje Olofsson, adlad Cronberg. Uppsatsen berättar om huset och dess ägares historia.

Räntmästare är en äldre benämning på en tjänsteman som hade hand om en förvaltningsenhets pengar. 17 sidor.

Utdrag ur Årsberättelser / Museienämnden ; 1961. - 1962. - S. 17-33

Uppdaterad