Text
Författare: Byström, Olof (1901-1999). Stadsmuseet i Stockholm

Med Bellman på Haga och Norra Djurgården / Olof Byström

Carl Michael Bellman är en av Sveriges mest kända visförfattare och levde mellan 1740 och 1795. Du kanske känner till visorna ”Fjäril’n vingad” och ”Gustafs skål”? Båda är skrivna av Bellman.

Den här uppsatsen berättar om olika händelser i Bellmans liv och om personer i hans omgivning. Uppsatsen är uppdelad i två delar, där den första delen handlar mycket om Bellmans verk. Byström gör bland annat en del analysering av Bellmans dikter och visor.

Uppsatsens andra del fokuserar mycket på Bellmans bekantskapskrets, och innehåller också ett antal dikter och visor. En intressant uppsats för dig som är Bellmanintresserad. 51 sidor.

Utdrag ur Byström, Olof, Årsberättelser / Museienämnden. - 1965. - S. 25-75

Uppdaterad