Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Sankt Eriksgatan söderut från Hantverkargatan: kv Göken (t.v.) och kv. Karlsvik (t.h.). I fonden Riddarfjärden

Uppdaterad