Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Föreningsbanken, Storkyrkobrinken 14

Uppdaterad