Foto

Svartmangatan n:r 24, stenornament i övre förstugan till portgången