Foto

Enskede småstugeområde i kvarteren Rabarbern 1-2 och Åkerärterna 11-12, från sydväst