Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Utsikt från nuvarande Rödabergsskolan mot N: Norra Stationsområdet med lagerbyggnader, vagnhallar m.m. I fonden Eugeniahemmet och längst t.h. Tingshuset

Uppdaterad